ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε. Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΠΑΡΑΦΡΑΜΑΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Α.Φ.Μ.:095064183
Γ.Ε.ΜΗ.:58740604000
Μ.Α.Ε.:57279/62/Β/04/0160
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Πυλαίας - Χορτιάτη
Διεύθυνση:ΙΩΑΝ. ΓΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 3-Τ.Κ. 55535
Τηλέφωνο:2310806806